Řízení firem - Consultancy Jiří Škoda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec commodo sapien et dapibus consequat.
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Řízení firem

 
Při růstu firmy, ale i běžným vývojem dojde každá firma do stádia kdy se projeví „provozní slepota“. Věci sice jdou, ale již ne tak plynule jako na začátku a vedení cítí, že je „někde něco“ v nepořádku. Příčiny, které vedou k takovému stavu se odhalují zevnitř firmy jen velmi obtížně. V takové situaci je správné poslechnout si názor zvenku.
 
 
Je možné provést konzultaci k poznání překážek, které se postupně ve firmě nahromadily. Rozborem organizace řízení firmy, toků informací, dokladů a zejména analýzou řízení a dokumentace výrobního procesu jsou zpravidla zjevné poruchy odhaleny ihned. Následně je zpracováno doporučení nápravných opatření.
 
 
Jestliže firma dospěje k názoru, že je zapotřebí stávající SW pro řízení obměnit ( není nebo již nebude podporován, existuje mnoho nadstaveb a sdílení dat je komplikované, nebo potřebuje komunikovat s partnery ve standardech, které nejsou podporovány apod. ) nebo že je třeba takový SW vůbec pořídit, poskytujeme nezávislé konzultace při výběru SW.
 
 
Pomáháme při utvoření si názoru na to jak silný informační systém je zapotřebí poptat. Zda firma potřebuje jen komplexní informační systém, potřebuje podporu procesního řízení společnosti nebo nástroj pro podporu rozhodování. Na základě tohoto poznání pomáháme s vypsáním výběrového řízení i při vlastním výběru IS. Před implementací SW do firmy je zapotřebí zpracovat analýzu stávajícího stavu a nastavit různé procesy na standardní stav. V této fázi máme široké zkušenosti z různých výrob i firem provozujících sklady.
Jsme členem
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky