Normy času - Consultancy Jiří Škoda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec commodo sapien et dapibus consequat.
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Normy času

 
Správně stanovené normy času pomáhají k dosažení žádoucího pracovního výkonu a tím i k očekávanému snižování vlastních nákladů. Zároveň zabezpečují, že při jejich dodržování bude dodržena i požadovaná kvalita odvedené práce. Při tvorbě norem času je uplatňována zkušenost z intenzivního osmnáctiletého působení v této oblasti včetně lektorských zkušeností při výuce normování – a to právě v oblasti výroby nábytku a zpracování dřeva.
 
 
Podle přání zákazníka jsou vypracovávány normy časů na operace na jednotlivých pracovištích. Pro jejich stanovování je využíváno všech dostupných metod. Základem je však vždy řádné studium provádění práce a prvotní odstranění špatných návyků, případně nesmyslných postupů přetrvávajících z minulosti ( viz „provozní slepota“ ). Dále je proveden rozbor podmínek, za kterých pracovní činnost probíhá. Všechny poznatky jsou potom začleněny do výpočtu.
 
 
Je používána metoda chronometrážního měření, snímků pracovního dne, je využívána audiovizuální technika. Ve velké míře se výpočty provádí s použitím jednotných normativů ( tabulky ) což velmi zrychluje tvorbu norem při zachování kvality a spolehlivosti výpočtu. V praxi to potom znamená, že bývá vypracováván zpravidla soubor norem času na každé pracoviště ( soubor pracovišť ), který stanovuje délku trvání každé specifikované operace ( činnosti ). Podle těchto hodnot je možné plánovat průběh výroby, její přímé mzdové náklady i vyplácet mzdu pracovníkům ( skupinám pracovníků ). Podrobnost a tím i rozsah a rychlost zpracování takového souboru je vždy velmi závislá na přání klienta a na stavu řízení a úrovně přípravy výroby.
Jsme členem
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky