Výrobní dokumentace - Consultancy Jiří Škoda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec commodo sapien et dapibus consequat.
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Výrobní dokumentace

 
Pro stávající nebo vyvíjenou výrobu je zhotovována podle přání zákazníka následující dokumentace :
 
 
Výkresová dokumentace - výkresy výrobků, sestav, dílců ( a to i jako podklady pro CNC stroje ). Dále výkresy speciálního kování pro strojírenskou výrobu, výkresy pro soustružníky.
 
Kresby pro katalogy výrobků, kompletní návrh katalogů až po předání k tisku.
 
 
Kusovníky - rozpady výrobků na sestavy a dále na dílce. Zde bývá hlavním problémem sjednocování názvosloví a číselného označování výrobků, sestav a dílců. Většinou u firem není této problematice v počátcích věnována náležitá pozornost, což se při rozvoji firmy a následném růstu sortimentu většinou projeví nestejnými názvy totožných nebo velmi podobných kusů.
 
 
Normy spotřeby materiálů ( THN ) - každý výrobce potřebuje aby celý výrobní proces probíhal plynule bez časových ztrát vzniklých momentálním nedostatkem nějaké komponenty. Těmto poruchám je možné předcházet. Plánování spotřeby materiálů ještě před vlastním zadáním do výroby je možné jen v případě, že máme stanoveny spotřeby materiálů včetně plánovaných ztrát ( technologické ztráty, výtěžnost atd. ). Pro většinu materiálů jsou použity léty ověřené normativy, případně jsou upraveny podle konkrétních podmínek ve firmě klienta.
 
 
Výrobní postupy - podle přání zákazníka jsou zpracovávány výrobní postupy buď na celou výrobu rámcově, typově pro jednotlivé druhy výrobků, nebo na konkrétní výrobky.
 
 
Technologické postupy - jsou zpracovávány pro konkrétní pracoviště zákazníka podle přání. Někdy bývá jejich součástí i technologický předpis.
 
 
Pracovní postupy – jejich vypracování požadují většinou zákazníci, kteří mají sériovou výrobu. Jsou zde popsány standardní úkony a jejich sled ve výrobním procesu.
 
 
Normy časů - pro operace na jednotlivých pracovištích. K jejich stanovování jsou používány všechny praktické metody. Od chronometrážního měření a snímků pracovního dne přes využití audiovizuální techniky až po výpočty s použitím jednotných normativů ( tabulky ). Více o této činnosti je uvedeno na stránce „Normy času“.
 
 
Kalkulace nákladů - jsou vytvářeny za již zaběhnutou výrobu, nebo na nově vyvíjené výrobky. Součástí návrhu kalkulace bývá i rozbor přímých ( jednicových ) nákladů materiálových a mzdových a režijních nákladů ve stejném členění.
 
 
Dokumentace podle přání zákazníka - například dokumentace pro přiznání certifikátu ISO 9001, 9002.
 
 
 
 

Jsme členem
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky